Energi- og klimaplan 2009-2014

Kommunen har som målsetning å bevisstgjøre kommunens ansatte i forhold til klima og miljø, arbeide med holdningsendringer og opplæring av ansatte, samt arbeide med å lage informasjons- og handlingskampanjer ut mot befolkningen i kommunen.

Les Energi- og klimaplanen for Lunner kommune

Bestill Enova godkjent energirådgiver

Støtte til energirådgiving er et tilbud fra Enova til boligeiere som vurderer omfattende energitiltak i boligen. Du kan få inntil 5.000 kroner i støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver som lager en tiltaksplan for oppgradering, og som samtidig energimerker boligen din.

Ta kontakt med Enova godkjent energirådgiver Bjørge Kristoffersen i Entelligens AS eller ring Enøktelefonen 4722 2076

Klimaskolen

Hvis du vil lære mer om sammenhengen mellom klimaendringer og menneskenes atferd, kan du ta en titt på "Klimaskolen" 

Gå til klimaskolen

Enova svarer

Hos Enova Svarer kan du stille små og store spørsmål til noen av landets fremste energirådgivere.

Tjenesten er betjent fra 08:00 - 16:00 på hverdager. Som privatperson kan du ringe grønt nummer 800 49 003.

Gå til Enova Svarer

Tjenesten er et klimasamarbeid mellom regionrådet Hadeland og kommunene:
Jevnaker, Lunner og Gran
Jevnaker kommune Lunner kommune Gran kommune Gran kommune